O nas

Smak Słowa istnieje już od 2007 roku. Wydajemy literaturę piękną oraz książki naukowe i popularnonaukowe z psychologii i nauk społecznych. W zakresie literatury interesują nas autorzy z kręgu języka arabskiego, głównie klasyka arabskiej powieści, ale również nie zapominamy o najciekawszych dokonaniach współczesnych pisarzy z tego kręgu kulturowego. Drugim równie ważnym obiektem naszych literackich fascynacji jest Norwegia, mały kraj który jest ojczyzną wspaniałych pisarzy. 

Z równie wielką pasją publikujemy książki o tematyce psychologicznej. Wyszukujemy najciekawsze i najbardziej aktualne dzieła światowych gigantów psychologii. Wśród naszych autorów znajdują się nazwiska najważniejszych współczesnych badaczy i ich najnowsze publikacje. Wydajemy również prace wybitnych polskich psychologów.   

Bardzo dbamy o szatę graficzną naszych książek oraz o poziom merytoryczny publikacji z zakresu psychologii. Wszystkie książki są recenzowane, pieczołowicie redagowane i często opatrzone wstępem polskich autorytetów z danej dziedziny. Od 2013 roku większość naszych książek można przeczytać również w wersji elektronicznej.

Zapraszamy do wspólnej literackiej przygody

redaktor naczelna

Anna Świtajska